Zaštita osobnih podataka

Prema uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU2016/619 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine) potrebno je imenovati Službenika za zaštitu osobnih podataka koji brine o pravima radnika u svrhu prikupljanja podataka i osiguravanjem njihovog ispravnog rukovanja.

Vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka

Vodi brigu o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka

Surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka

Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Vladimira Šrajbera

Telefon

+385 43 445 507

e-mail

vladimir.srajber@modea-nova.hr